Høistad gård

På Høistad gård nord i Øyer bor Line Rusten med mange forskjellige dyr, som høner, sauer og boergeit. Gården er den eneste i Norge som har jak, et nepalsk klovdyr. Line er utdannet kokk og konditor og lager fantastiske kaker til alle anledninger.

Boergeit

Geitene kjeer i februar og geitene med både geite- og bukkkje følges fra Uksbåsen til Tittersetra og går i området rundt Jogrimshøgda hele sommeren.

Boergeit er en vennlig og nysgjerrig kjøttgeitrase opprinnelig fra Sør-Afrika, og de første boergeitene kom til Norge i 1993. Boergeitene har allsidig kost og foretrekker gjerne lauv og kratt framfor gress, som gjør de til utmerkede beiteryddere. Kjøtt fra boergeit er magrere enn kylling og svært proteinrikt.

Pelssau

Pelssau ble godkjent som en egen sauerase i 1968. Pelssauen gir fine skinnfeller, i tillegg til at den er et godt mordyr so lammer lett og tar godt vare på lammene sine.
Ta kontakt hvis du er interessert i pelssauskinn: Liine2@hotmail.com eller tlf. 98615301

Jak

På gården finner man Norges eneste konvensjonelt drevet jak-flokk. Dyrene kom til Norge i 2015, og det jobbes nå med å avle opp flere dyr.
Jak er et kvegdyr med opprinnelse fra Tibet, og trives godt i bratte fjellområder, noe som passer perfekt i de bratte liene i Nordbygda.
Ta kontakt med Arne Pål Rusten på 41641105 hvis du er interessert i å kjøpe livdyr av jak.

Kjøkken og catering

Gården har eget produksjonskjøkken, som stod ferdigstilt i 2019. Her produseres produkter som siruper og geléer laget av planter og vekster plukket i området rundt gården. Med sitteplasser til opptil 40 personer på låven kan gården ta i mot gjester og stå for matservering. Levering av catering og hjemmelagde kaker er også mulig.

Kontakt

Liine2@hotmail.com eller tlf. 98615301

Følg også med på Høistads Facebookside

Her finner du gårdbrukerens instagram

Høistad deltar også på Reko-ringen Lillehammer, med et utvalg av sesongens varer.