Stubrud gård

Stubrud gård ligger ved veien opp til Pellestova. Bonden Sondre tilbyr grasfôra storfe. Det betyr at dyrene får minimalt med kraftfor – det er mer klimavennlig og gir et sunnere kjøtt med bedre smak. Alle oksekalvene blir kastrert for å kunne være mest mulig på beite. Disse beiter på setra på Hundersetra ved Pellestova, og blir slaktet i enden av sin andre sommer, rett fra fjellet. Sondre produserer også lammekjøtt og produkter av lam. Sauene beiter i Hafjellområdet inn til Hitfjell og over mot Nevelfjell. Lammene fra Stubrud slaktes rett fra sommerbeite i Øyerfjellet. 

Kontakt: Stubrud@matfraoyer.no eller tlf. 416 53 240