Høvren Sygard

Høvren gård ligger i solsida over kirka i Øyer og har røtter tilbake til 1600-tallet. I dag er Lars gårdbruker. Lars har griser som går fritt på Svartsætra om sommeren. Der de lever et naturlig liv, får god mosjon og lever av gras og einer. Lars har geit, som også beiter på sætra.

Hovedproduksjonen på gården er storfe, og kyrene hans har sommerferie i Øyerfjellet fra juni til september. Kjøttet er spesielt mørt fordi Lars gir det lang tid til å mørne.

Kontakt: hovren@matfraøyer.no eller tlf. 95927153