Bergum gård

Bergum gård ligger i Midtbygda i Øyer, rett overfor kirken i bygda. Det bor i dag 3 generasjoner på garden.

Vi er opptatt av å utnytte og foredle gardens ressurser. Hovedproduksjonen er spesialisert stofekjøttproduksjon av Simmental.

For noen år tilbake kjøpte vi to lam av gammelnorsk spælsau fra Maihaugen. Vi er opptatt av å beholde de gamle norsk rasene. Målet med sauene var å ha noen kulturlandskapspleiere. Nå er disse to blitt til om lag 40 søyer, som bidrar til å holde kanter og skråninger nede, i tillegg til at de er trivelige og enkle dyr å ha med å gjøre. Både kua og sauen beiter i Øyerfjellet om sommeren. Du finner dem i Åstdalen.

Siste tilskudd til flokken er to kviger av Østlandsk rødkolle, også en bevaringsverdig rase.

Produkter:

Nytt i 2020 var produksjon av pinnekjøtt av gammelnorsk spælsau. Dette produseres i samarbeid med Bjorli fjellmat.

Nytt i 2021 var utviklingen av en spekepølse av sau. Dette var et samarbeidsprosjekt med  Line på Høistad gård og Annies Pølsemakeri i Ringebu. Det ble utviklet to typer, en med noe mer krydder.

Fra senhøsten 2021 kommer vi også til å tilby pakker med stykningsdeler av gammelnorsk spælsau.

Vi selger også hele og halve lam, oppdelt etter kundens ønske.

Så langt har vi kun solgt stykningsdeler av Simmental. Men målet er å utvikle også andre produkter. Har du ideer til produkter, ta gjerne kontakt!

Hagebærene foredles til ulike geleer. Disse er utviklet som tilbehør til ost og er tilsatt ulike krydderier slik som stjerneanis, rosépepper eller vaniljestang. Disse selges innenfor produktserien snadderier. Type snadderi og mengde tilgjengelig for salg vil kunne variere mellom år. Rips, solbær, stikkelsbær, kirsebær og morell er basisen for produktene. Vi er mye på tilsyn i fjellet om sommeren, og finner vi multe, plukker vi med oss litt på disse turene. Enkelte år vil vi derfor også ha multesyltetøy for salg. Produktene er laget i samarbeid med Line på Høistad gård

Eplene presses til årets most, tappes på flasker for salg hos Braastad Epler på Nes. Mengde og smak vil variere noe mellom år.

Kontakt:

send mail til merethe_lerfald@hotmail.com eller ring Merethe på tlf. 91635099.