Gårder

Følgende gårder er med i Mat fra Øyerfjellet:

Jevne, Høvren, Høistad, Fjellstad, Moe og Bergum.

Les mer om hver gård, folk og dyr i rullemenyen.